Škola novinarstva, BHRI, AZAD, TREND radio, JU “Centar za kulturu informisanje i sport” Donji Vakuf

Asocijacija za aktivno društvo AZAD Donji Vakuf i Trend radio Velika Kladuša u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo organizirali su projekat “Škola novinarstva-treća generacija”.

Projektom su bili obihvaćeni  mladi u dobi od 16-26 godina s zainteresirani za pohađanje Škole novinarstva .Obuku su izvodili  iskusni novinari i medijski radnici Mediacentra Sarajevo, a zbog trenutne situacije obuka je organizirana online. Tokom obuke kandidati su upoznati sa osnovnim novinarskim formama, sa akcentom na radijsko i mobilno novinarstvo.

U sklopu projekta u koji su bili uključeni i mladi Donjovakufljani organizirana je posjeta i našoj medijskoj kući, Radiju Donji Vakuf koji djeluje u sklopu JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print