Sjednica Općinskog vijeća u petak 29.aprila

U zgradi općine Donji Vakuf u petak 29. aprila biće održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća.

Sjednica počinje u 17,00 sati, a predložen je sljedeći dnevni red:

1.Program izgradenje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu

– izvjestilac: načelnik općine  i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

2. Odluka o izmjenama Statuta Općine Donji Vakuf

– izvjestilac: predsjednik Komisije za statut i propise

3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe

– izvjestilac: predsjednik Komisije za izbor i priznanja

4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa dodjele građevinskog zemljišta i prodaje nepokretnosti

– izvjestilac: predsjednik Komisije za izbor i priznanja

5. Zaključak o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva radi građenja stambenog objekta

– Izvjestilac: načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

6. Informacija o stanju bezbjednosti ljudi i imovine, te bezbjednosti javnog reda i mira za 2015. godinu

– izvjestilac: Komandir PS Donji Vakuf

7. Informacija o stanju putne infrastructure (izgrađenost, održavanje, bezbjedonosni aspekt)

– izvjestilac: načelnik općine  i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

8. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf

– izvjestilac: direktor JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf

9. Izvještaj o radu JU Dom kulture Donji Vakuf

– izvjestilac: direktor JU Dom kulture Donji Vakuf

10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period od 01.01. do 31.12. 2015. godine

– izvjestilac: načelnik općine i pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

11.Izvještaj o stanju u oblasti poljoprivrede za 2015. godinu

-izvjestilac: načelnik općine i pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

12. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period januar – mart 2016. godine

– izvjestilac: predsjedavajući OV

13. Zahtjev JKUP “Čistoća” d.o.o. Donji Vakuf za davanje saglasnosti na imenovanje v.d. direktora

 -izvjestilac: predsjednik NO JKUP “Čistoća” d.o.o. Donji Vakuf

 

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print