Sjećanje na gradonačelnika Mostara od 1909. do 1918.

0
129
Mujaga (Mustafa) Komadina, poznata ličnost Mostara. Rođen je 1839. godine (otac Omer-aga) u Mostaru, a umro 6. maja 1925. godine, također u Mostaru. Sahranjen je u dvorištu Lakišića džamije na Ričini. Obrazovao se u mektebu i medresi, a tečno je govorio turski i njemački jezik. Sam je volio čitati, a posjedovao je i veliku biblioteku sa najviše djela na turskom jeziku.
Bio je uspješan poslovni čovjek, ali i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mostara kada je ušao u Vijeće 1893. godine. Bio je i gradonačelnik Mostara u periodu od 1909. do 1918. godine. Za njegovog mandata u Mostaru je izgrađeno više građevina evropskog stila, a sam je često učestvovao u finansiranju gradnje određenih objekata. Aktivno je sudjelovao u političkim i društvenim prilikama Mostara u turbulentnom vremenu zadnjih decenija austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini.
Graditeljski poduhvati za njegova vremena: najprije je 1903. godine dao izgraditi džamiju u Gornjoj Drežnici, ženski mekteb u Brankovcu i trospratnicu na Glavnoj ulici, u kojoj je do rata bila smještena Skupština opštine Mostar. Zatim je 1906. dao izgraditi zgradu suda, koja je bila njegovo vlasništvo, 1912. izgrađena je gradska elektrana i na gradskim ulicama 630 lampi zamijenilo je fenjere. Godine 1913. izgrađen je Lučki most, u čijoj je neposrednoj blizini smještena škola, a koji je tadašnje Gradsko vijeće Mostara nazvalo po Komadini zbog njegovih zasluga u gradnji mosta. Sljedeće godine izgrađeno je gradsko kupatilo – Banja, 1917. izgrađen je Carinski most, zatim zgrada Gimnazije, privatna rezidencija na Stefanijinom šetalištu te niz drugih građevina.
Na kraju osmanlijske vladavine nad Bosnom i Hercegovinom Mostar je imao dva javna kupatila (hamama). Komadina je bio oduševljen kupatilom koje je vidio u Budimpešti i u maju 1911. predložio je projekt izgradnje kupatila. Nacrt je izradio Miroslav Loose, tadašnji upravnik gradskog vodovoda. Na Komadinovu preporuku Gradsko vijeće poslalo je Loosea u inozemstvo da proučava javna kupatila. Gradska banja otvorena je 3. juna 1914., a, prema anegdoti, Komadina je okupljenim ljudima tom prilikom rekao: “Narode, evo ti banje. Ko ima para – bujrum; ko nema – eno mu Neretve.”
Jednom prilikom, Mujaga je sjedio po strani stola, mada je kao gradonačelnik trebao zauzeti mjesto u vrhu stola. Jedan mu je vijećnik na to skrenuo pažnju, te ga zamolio da zauzme svoje pravo mjesto, na što mu je Mujaga uzvratio: “Nije čelo gdje vi kažete, čelo je tamo gdje ja sjedim!”
Sevdalinka: „Dvore gradi Komadina Mujo“ njemu je posvećena.
(izvor: Wikipedia)
Fotografija: HAS, ZFR-1663