SDP SBK: Saopćenje za javnost

0
80

 

U sklopu realizacije Plana aktivnosti KO SDP BiH SBK/KSB, koji između ostalog, podrazumijeva obilazak svih OO SDP BiH na području kantona, u utorak, 15.juna 2021.godine, sjednici Predsjedništva OO SDP BiH Bugojno prisustvovali su predsjednik i potpredsjednik KO SDP BiH SBK/KSB Nijaz Helez i Besim Belegić.

Cilj obilaska općinskih organizacija je sagledavanje stanja organizovanosti pojedinih organizacija i njihovih organizacionih oblika, te upoznavanje sa radom Kluba vijećnika.

OO SDP BiH Bugojno priprema povećanje broja Osnovnih organizacija SDP BiH na području Bugojna u cilju operativnijeg rada na terenu. Što se tiče aktivnosti Foruma žena i Foruma mladih, on je na zadovoljavajućem nivou ali uvijek može više i bolje.

Klub Vijećnika SDP BiH u OV Bugojno, njih pet, također je na  sjednici prezentirao svoj rad kao i problematiku sa kojom se susreću u radu OV Bugojno.

Naime, već godinama na OV nema Izvještaja o realizaciji Budžeta, nema Izvještaja o radu javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Bugojno, nema Plana rada kako načelnika tako ni vijeća, nestatutarno su formirana radna tijela OV bez predstavnika iz opozicije, nema dodijele stipendija studentima  iako je konkurs završen prije tri mjeseca i tako u nedogled… Puno prostora za rad naših vijećnika koji oni savjesno i obavljaju.