SBK: Sufinansiranje zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

0
148

 

Shodno mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje II Javni poziv za dodjelu neutrošenih bespovratnih sredstava poslodavcima kojima omogućuje zapošljavanje 4 (četiri) nezaposlene osobe i to u iznosu od 500 KM za SSS/KV/NKV na period od dvanaest (12) mjeseci za svakog kandidata pojedinačno.

Osobe koje se predviđaju zaposliti moraju biti na evidenciji nezaposlenih osoba prije podnošenja prijave poslodavca na II Javni poziv. Poslodavac je obvezan zadržati sufinansiranu osobu 3 mjeseca po isteku perioda sufinansiranja od 12 mjeseci.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama programa, koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području SBK.

Rok za podnošenje prijava je 5 (pet) dana od dana objave II Javnog poziva na web stranici ili do utroška sredstava. Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana objavljivanja II Javnog poziva.

Program sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Javni poziv objavljen na web stranici http://www.szzksbsbk.com.ba.

TnTPortal