SBK: Povećan vodostaj rijeka

Vodostaj rijeka na području Srednjobosanskog kantona je u porastu.

Vodostaji rijeka na području općine Bugojno su u porastu.

Na području MZ Gračanica rijeka Vrbas se izlila iz svog korita i plavi okolna zemljišta u dužini od 350 m, od ušća Bunte do ušća rijeke Starače. Stambeni i drugi objekti za sada nisu ugroženi.

U općini Kiseljak došlo je do izlijevanja rijeka Lepenice i Fojnice na lokacijama Donje Žećevo, Potkaj i ušće rijeke Fojnice. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

 

Nema prijava o nastalim štetama.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print