Sazvana XXIX. sjednica Skupštine SBK

0
100

Na temelju člana 58. Poslovnika Skupštine SBK (Službene novine SBK, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M

XXIX. sjednicu Skupštine SBK za dan 17. 4 .2018. godine
(utorak), s početkom u 10,00 sati, u dvorani SBK ul.Aleja Konzula bb Travnik.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1.Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju SBK.
2.Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama- bolnicama u SBK.
3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za ceste u 2018.godini kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Izvještaj o radu Vlade SBK za 2017.godinu.
5. Informacija o ostvarivanju Programa rada Skupštine SBK za razdoblje 1.7. do 31.12.2017.godine.
6. Godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2017.godinu.
7. Izvještaj o radu Kantonalno pravobranilaštva za 2017.godinu.
8. Odluka o utemeljenosti davanja vjerodostojnog tumačenja člana 13. stav 2. Zakona o porezima SBK (Službene novine KSB/ SBK broj: 06/09, 7/09 – ispravak i 3 /10).

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.