Sazvana 88. sjednica Vlade KSB

0
99
vlada sbk

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i članka 33. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
88. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 17. 5 . 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 87. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade Kantona
2. Mišljenje na Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Mišljenje na Nacrt Memoranduma o razumjevanju između Državne uprave za turizam NR Kine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Ministarstvo gospodarstva
4. Mišljenje na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije u oblasti turizma – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o visini i isplati regresa za 2018.godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluka o unutarnjoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu – Ministarstvo financija
a) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva unutarnjih poslova (63.317,65 KM)
b) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i pravosudnih institucija (14.160,54 KM)
c) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i škola (479.432,00 KM)
d) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Sabora Kantona i Stručne službe Sabora (62.400,00 KM)
e) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povjesnog nasljeđa (30.000,00 KM)
f) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva gospodarstva (135.000,00 KM)
g) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za šumarstvo (120.000,00 KM)
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede “Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Trebišnjica” – Ministastvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede “Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Osoje-Bunar-Dobretići” – Ministastvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Office Home and Business 2016 – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom KSB/SBK – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za molerske radove u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za uređenje hodnika i stubišta u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove

a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za održavanje i razvoj korisničkog softvera za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za jave nabavke
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za nabavku softvera
16. Suglasnost za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
17. Suglasnost školama za zaključivanje ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
18. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
19. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Suglasnost za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Suglasnost za rashodovanje motornih vozila i auto guma u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Suglasnost za nabavku monitora za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
23. Izviješće o radu Europskog pokreta u BiH za 2017.godinu i najavljenim aktivnostima u 2018. godini – Predsjednik Vlade Kantona
24. Izviješće o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KSB/SBK za razdoblje studeni 2017- travanj 2018. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Informacija o planu implementacije Obveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
26. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 01-05-262/18-19 od 19.4.2018.godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
27. Informacija Kantonalnog pravobraniteljstva po zaključku Vlade o tužbama Federalne agencije za privatizaciju protiv Kantona Središnja Bosna – Kantonalno pravobraniteljstvo
28. Izjašnjenje Kantonalnog pravobraniteljstva po zaključku Vlade o donošenju odluke o izuzimanju poslovnog prostora koji koristi PPUD “Dalas” d.o.o. Novi Travnik – Kantonalno pravobraniteljstvo
29. Informacija o pregovorima sa predstavnicima Neovisnog strukovnog sindikata uposlenika u oblasti zdravstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
30. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje, usmjeravanje i izvješćivanje o realiziranju aktivnosti iz Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Središnja Bosna (2016-2021) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljanju zapovjednika, načelnika i članova Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu koncesija iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva