Sazvana 62. sjednica Vlade SBK

0
107

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
612. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26.11. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

 

1.Zapisnik sa 61.sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
3.Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2021.godinu – Agencija za privatizaciju
a)Odluka o izvršenju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju za 2021.godinu
4.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava privrednim društvima za subvensioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april 2020.godine – Ministarstvo privrede
5.Prijedlog Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2020.godinu – Ministarstvo finansija
a)Izvršenje namjenskih sredstava Fondu za zaštitu okoliša KSB/SBK
b)Izvršenje doniranih sredstava OŠ „Dr Boris Ćorić“ Kreševo
c) Izvršenje doniranih sredstava OŠ „Dolac“ Travnik
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i laptopa za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku bolničkog informatičkog BIS u SBK/KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu radnih mjesta u OŠ „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu radnih mjesta u srednjim školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za Ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2020./2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za egzistencijalnu novčanu pomoć (za mjesec novembar) – Kantonalna uprava za branioce
15.Saglasnost na izmjene Planova javnih nabavki u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a)OŠ „Dolac“ Dolac n/L
b)OŠ „Kalibunar“ Travnik
c)SŠ „Travnik“ Nova Bila
16.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17.Saglasnost za nastavak radnji na izgradnji sportske dvorane u OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a)Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
18.Saglasnost za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19.Saglasnost za nabavku računara za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija
20.Saglasnost za izvođenje radova na zgradi MUP-a u sjedištu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21.Izvođenje o drugom nadzornom auditu prema zahtjevu standarda IOS 9001: 2015 broj 20-11-10-2551/2020 od 20.11.2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
22.Izvješaj o internom auditu za 2020.godinu prema zahtjevu standarda IOS 9001: 2015 broj 20-11-10-2550/2020 od 20.11.2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
23.Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju za oktobar 2020.godine – Agencija za privatizaciju