Sazvana 19. sjednica Vlade SBK

0
92

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – PROČIŠĆENI tekst),

S A Z I V A M
19. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 3.10. 2019. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 18. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Zaključivanje sporazuma o načinu izmirenja obaveza sa RMU Abid Lolić, Bila – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije ”Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, MZ Bugojno – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije ”Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, MZ Vitez – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog o raspodjeli sredstava s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima sa učešće na sajmovima i izložbama” – Sarajevski sajam turizma – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog za 2019., godinu, s pozicije kapitalnih sredstava – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sportske saveze, sportske klubove i udruge iz oblasti sporta za 2019. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinancirnaje izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata i terena – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za potporu sportašima pojedincima i sportskih stručnim djelatnicima za 2019. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu, za potrebe škola (120.800.00 KM) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu, za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog za 2019., godinu, za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na ime naknade za rad stručne Komisije – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije za poticaj povratku, obnovi i razvitku za 2019. godinu – interventna sredstva – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije ”Transfer – poticaji privatnim šumama” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za isplatu štete koju počini zaštićena divljač – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za nabavku vakcina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za nabavku printera – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za sanaciju štete na stambenom objektu Halila Manjgafića, iz Bugojna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izboru ponuđača za nabavku skenera za potrebe Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Zavod za urbanizam, prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Saglasnost za provođenje procedure za nabavku printera za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Saglasnost za provođenje procedure za nabavku računara za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
26. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za Bankarske usluge – Ministarstvo finansija
27. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za usluge sistematskog pregleda zaposlenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Saglasnost za poništenje postupka nabavke informatičke opreme za potrebe Prve osnovne škole Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku kopir aparata za potrebe Srednje škole „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta
30. Suglasnost za privremeno obavljanje drugog radnog mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
31. Prijedlog zaključka o potrebi revizije diploma djelatnika organa uprave, u institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećima i drugim organima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
32. Mišljenje na inicijativu Načelnika općine Kiseljak o prenosu nadležnosti iz djelokruga osnovnog i srednjeg obrazovanja sa kantona na općinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Izvještaji načelnika općine Travnik o sredstvima utrošenih na čišćenju i uređenju korita rijeke Bila, MZ Rudnik – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaji načelnika općine Bugojno o sredstvima utrošenih za sanaciju klizišta na lokalitetu Kordići – Gračanica prva i druga faza – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje stalne komisije za javnu nabavku putem izravnog sporazuma – Ured za javne nabavke

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.