Saopštenje za javnost „Povodom smrti Vahida Gačića-Cara“

0
145
????????????????????????????????????

Vijest o smrti Vahida Gačića-Cara duboko je pogodila sve sportske radnike Bosne i Hercegovine posebeno sportske radnike Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna jer naš Car je od dolaska na područje našeg Kantona, odnosno od dolaska u Donji Vakuf, davao ogroman doprinos razvoju sporta ne samo u općini Donji Vakuf nego i u svim drugim općinama našeg Kantona, posebno kada u pitanju invalidni sport. Davne 2003. godine kada je prvi put organizovan „Izbor najboljeg sportsite Kantona“ Vahid Gačić-Car dao je ogroman doprinos u organizaciji istog, a onda kroz mnogobroje inicijative sa nekolicinom sportskih radnika pokrenuo inicijativu za donošenje Zakona o sportu SBK/KSB koji je usvojen 2005. godine kao i inicijativu formiranje Sportskog saveza SBK/KSB gdje od formiranja Sportskog saveza SBK/KSB 2005. godine obavljao funkciju predsjednika Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB. Odlukom Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB bio je imenovan za počasnog predsjednika Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB. Vahid Gačić Car dobitni je najvećeg priznanja Sportskog saveza SBK/KSB „ Nagrade za životno djelo za organizacijski i sistematski rad u oblasti sporta“. Našeg Cara je cjelokupno vrijeme krasila inicijativa za unapređenje oblasti sporta, želja da pomogne i da pronađe rješenja kada ona nisu ni moguća bez obzira na svoju životnu dob pokušavao je do posljednjeg dana da da svoj doprinos. Njegov odlazak za Sportski savez SBK/KSB je nemjerljiv gubitak. Naš Car ostat će nam u sjećanjima sa svojim blagim osmjehom i rješenjem za sve probleme, neka mu je vječiti rahmet i neka mu je laka bosanskohercegovačka zemlja.

 

Sportski savez SBK/KSB