Saopćenje za javnost KO Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja – SSVOONK SBK

0
1567

Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Srednjobosanskog kantona, uputilo je saopćenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti,

Držeći se ustaljene prakse da ne ide u korist svojih uposlenika, Ministarstvo obrazovanja, na čelu sa ministricom Čerekez je nastavilo vršiti psihološku i finansijsku troturu radnika koji čekaju svoje pravo na radno mjesto. Pored toga što je dogovor sa Sindikatom bio da konkursi za sve škole u SBK izlaze u isto vrijeme 01.08. tekuće godine u jednom dnevnom listu, EMIS stranicama škola i oglasnim pločama škola, svjedoci smo da ipak svaka škola po svom ličnom nahođenju raspisuje konkurs za upražnjena radna mjesta.

Situaciju su dodatno otežali tražeći da svi dokumenti koji se boduju na konkursu moraju biti iz vremena trajanja konkursne procedure, iako su neki od njih trajnog karaktera. Obzirom da će se veći dio radnika javljati na konkurse u periodu od narednih 15 dana, većina će ih biti primorna dokumentaciju prilagati najmanje dva puta pri čemu će biti izloženi dodatnom finansijkom trošku i stresu.

Ovim putem skrećemo pažnju svim licima koja traže zaposlenje u školama SBK,da je prema Zakonu o matičnim knjigama FBiH i Ustavu FBiH, rodni list trajnog karaktera,  te da svoja prava mogu ostvariti pute prijave u nadležnoj Kantonalnoj inspekciji rada, jer ni jedan pravilnik ne može umanjiti ili osporiti zakonom definisano pravo. Ukoliko konkursi ne budu objavljeni i na EMIS stranicama škola, može se tražiti njihovo poništavanje. .

Kako nismo uvjereni da će nadležno ministarstvo reagovati po pitanju situacije koju su prouzrokovali i smatramo da neće poslati ni tumačenje Pravilnika o prijemu uposlenika, još jednom upućujemo  da svaku nepravilnost i svako umanjivanje prava prijave Kantonalnoj inspekciji rada SBK, bez da gube vrijeme šaljući prijave Prosvjetnoj inspekciji koja cijelo vrijeme zastupa interese ministarstva,a ne prosvjetnih radnika.