Saopćenje za javnost JKP”Gradina” Donji Vakuf

0
67

Obavještavamo građane Donjeg Vakufa da je JKP “Gradina” d.o.o. danas u akciji sakupljanja opalog lišća sa proširenim kapacitetima, te i na taj način daje svoj doprinos našem zajedničkom cilju – da nam grad bude čišći i ljepši. Akcija sakupljanja lišća će se kontinuirano nastaviti sve dok trenutka dok i posljednji list ne opadne sa grane.

Obavještenje JKP “Gradina” d.o.o. građanima MZ Vrbas – izgradnja vodovoda u Baricama

Demantiramo izjavu općinskog načelnika koji je očigledno pogrešno informisan od strane svojih saradnika, a vezano za njegovu tvrdnju izrečenu u emisiji Radija Donji Vakuf dana 18.10.2017. godine – da su cijevi namjenjene za izgradnju vodovoda u Baricama vraćene.

Cijevi nisu vraćene i nalaze se u krugu preduzeća što je vidljivo i sa ulice. Trenutno se izrađuje predmjer i predračun troškova, te se nakon verifikacije istog od strane općinskog načelnika, te sklapanja ugovora između općine Donji Vakuf i JKP “Gradina” d.o.o. – može pristupiti izgradnji vodovoda u Baricama.