Saopćenje sa vanredne sjednice Vlade SBK -a

0
219

Vlada Srednjobosanskog kantona je primila informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a u vezi prijetnje Coronavirusa (COVID-19).

Od trenutka pojave prijetnje Coronavirusa (COVID-19), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je aktivno uključeno u sve procese koordinirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva.Dana 5. februara Rješenjem je imenovan Krizni stožer, u sastavu: Ministar zdravstva i socijalne politike – predsjednik, direktor Zavoda za javno zdravstvo, glavni kantonalni inspektor ministarstva, svi direktori zdravstvenih ustanova KSB, predstavnik Kantonalne civilne zaštite i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

Od dana imenovanja Krizni stožer donio niz preporuka i naredbi, koje su se odnosile, kao prvo na upozorenja od prijetnje Coronavirusa, provedbu naredbi i preporuka federalnog kriznog stožera, prijedloga mjera o postupanjima radi zaštite od Coronavirusa raznih subjekata (javnih ustanova, zdravstvenih ustanova, gospodarskih subjekata, zdravstvenih radnika kao i najšireg pučanstva) kao i konkretnih naredbi.

Od strane Zavoda za javno zdravstvo uspostavljen je stalni kontakt sa Federalnim Kriznim stožerom i epidemiolozima u Federaciji BiH, sačinjen je Plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID- 19) za Srednjobosanski kanton. A svezdravstvene ustanove u Srednjobosanskom kantonu su također sačinile svoje Krizne planove.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinuHrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade SBK“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke respiratora ili anestezioloških aparata radi prijeteće higijensko epidemiološke situacije izazvane COVID-19.Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
  • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinuJU bolnici Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade SBK“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 KM JU bolnici Travnik, na ime nabavke respiratora ili anestezioloških aparata radi prijeteće higijensko epidemiološke situacije izazvane COVID-19.Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU bolnice Travnik.

Vlada SBK je donijela i Zaključak kojim se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike daje saglasnost da po hitnom postupku Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila i JU Bolnica Travnik mogu izvršiti kupovinu po jednog respiratora iz vlastitih sredstava, a za potrebe liječenja osoba oboljelih od koronavirusa (COVID-19).