Saopćenje Općinskog savjeta Stranke za BiH Bugojno

0
82

Podatak da država Bosna i Hercegovina uveze preko 10 miliona KM godišnje za flaširanu vodu, govori nam o ponašanju aktuelne vlasti, i nebrige da se naša prirodna bogastva stave u funkciju privrede. Prema istraživanju mnogih eminetnih stručnjaka  voda u Bosni i Hercegovini smatra se jednom od najboljih u svijetu.

U skladu sa tim ponovo se otvara pitanje koje je Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2006. godine predlagala da se donošenjem zakonskog okvira omogući stvaljanje naših prirodnih bogastava u funkciju privrede. Nažalost aktuelna vlast je bila na strani raznih lobija, koji su omogućili prekomjeran uvoz vode u našu državu, što je imalo za posljedicu da su naša brojna izvorišta ostala neiskorištena.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosna i Hercegovina   je najviše  uvezla vode  iz susjedne Hrvatske i to 19,6 miliona litara u vrijednosti od 9,1 milion KM, dok je u istu zemlju izvezla tri puta manju količinu. Pored Hrvatske, BiH je tokom godine najviše uvozila vodu iz Srbije i Slovenije. Postavlja se pitanje, za koga radi aktuelna vlast?

Nedonošenje potrebnih zakonskih mjera, koji su  imali za posljedicu uništavanje bh.privrede, predstavlja zločin prema sopstvenoj državi. Borba za državu Bosnu i Hercegovnu i zaštitu njene privrede i prirodnih bogastava mora preći od slatkoriječivih poruka u konkretnu akciju zaštite prirodnih bogastava odnosno  privrede Bosne i Hercegovine.

 

Press služba

Općinski savjet Stranke za BiH Bugojno