Salih Rahmanović izabran za potpredsjednika Skupštine Udruženja penzionera Donji Vakuf

0
378

Danas je u prostorijama zgrade Doma kulture održana redovna godišnja Skupština Udruženja penzionera Donji Vakuf. Uz potreban broj delegata Skupštine za glasanje po tačkama dnevnog reda, usvojeni su Izvještaj o radu Udruženja za 2018. i  Plan rada za 2019. godinu. Prihvaćen je i finansijski izvještaj za proteklu godinu i finansijski plan poslovanja za 2019. Godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. Za potpredsjednika Skupštine Udruženja penzionera Donji Vakuf izabran je Salih Rahmanović. Kako se moglo čuti na današnjem skupštinskom zasjedanju u proteklj godini Udruženje je, zbog smrti,  ostalo bez  127 članova.