Rok za podnošenje prijava za poticaje u poljoprivredi

0
42

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Donji Vakuf obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) koja podnose zahtjeve za poticaj poljoprivredne proizvodnje sa federalnog nivoa da su dužni najkasnije do 20. marta 2017. godine izvršiti ažuriranje podataka u registrima RPG / RK koji se vode u nadležnoj općinskoj službi. Posebno naglašavamo da se poljoprivredne kulture na zemljištu , kao i brojno stanje stoćnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo jednom u toku godine i to do 31. 3. 2017. godine, kako je to propisano Pravilnikom o upisu u RPG/RK.

 

Ova obavijest se ne odnosi na vlasnike muznih grla koji su u sistemu otkupa mlijeka, a koji imaju jedno ili dva muzna grla, iz razloga što je ova služba već izvršila ažuriranje podataka u registre poljoprivrednih gazdinstava.