RK Donji Vakuf: Konkurs za izbor teksta himne

0
258

 

Rukometni  klub “Donji Vakuf”   objavljuje konkurs za izbor najboljeg teksta navijačke himne Kluba. Naime, nakon što se ukazala potreba za navijačkom himnom, Upravni odbor RK”Donji Vakuf” 05. januara donio je odluku o raspisivanju konkursa.

Tekst himne bi trebao da u dvije strofe, po četiri stiha, plus refren, asocira na naš grad Donji Vakuf i RK “Donji Vakuf”.

Pravo učešća imaju svi stanovnici općine Donji Vakuf, a prijave na konkurs mogu se predati u prostorije JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf do 15. februara 2021. godine.

Sastav Komisije za odabir najboljeg teksta bit će naknadno objavljen.

Rukometni klub “Donji Vakuf”, po izabranom najboljem tekstu navijačke himne, nagradit će autora novčanom nagradom u visini od 50 KM i sportskim dresom Kluba.

Rukometni klub “Donji Vakuf”