Rijeka Vjosa u Albaniji proglašena za prvi evropski “nacionalni park divljih rijeka”

0
23

Nakon duge kampanje nacionalnih i međunarodnih nevladinih agencija i uz pomoć slavnih osoba, kao što je glumac Leonardo DiCaprio, veličanstvena rijeka i njezine pritoke stekle su status koji im omogućuje najveću moguću razinu zaštite

Vjosa, jedna od posljednjih divljih rijeka Europe, proglašena je nacionalnim parkom prema odluci albanske vlade i tako stečenim statusom zaštićena je od gradnje hidrocentrala.

Nakon duge kampanje nacionalnih i međunarodnih nevladinih agencija i uz pomoć slavnih osoba, kao što je glumac Leonardo DiCaprio, veličanstvena rijeka i njezine pritoke stekle su status koji im omogućuje najveću moguću razinu zaštite, navode borci za zaštitu okoliša.

VJOSA TEČE ALBANIJOM U DULJINI OD 192 KM

Vjosa izvire u Grčkoj, stvara meandre i teče u Albaniji u duljini od 192 km te se ulijeva u Jadransko more sjeverno od luke Vlore, a njezin tok nije nigdje remećen infrastrukturnim objektima.

Ta rijeka zadivljuje iznimnom ljepotom i bioraznolikošću. Prema nevladinim udrugama EuroNatur, Riverwatch, EcoAlbania i MedINA, rijeci su prijetili brojni projekti hidrocentrala poput onih kojima već obiluju sama Albanija i ostatak Balkana.Ta rijeka zadivljuje iznimnom ljepotom i bioraznolikošću. Prema nevladinim udrugama EuroNatur, Riverwatch, EcoAlbania i MedINA, rijeci su prijetili brojni projekti hidrocentrala poput onih kojima već obiluju sama Albanija i ostatak Balkana.

Lokalno stanovništvo koje živi uz rijeku strahovalo je da će im zemljišta biti potopljena, a bioraznolikost uništena.

SPRJEČAVANJE MASOVNOG TURIZMA

Vjosa je još vrlo neistražena rijeka, no stručnjaci su pobrojali nekih 1200 vrsta, od čega je njih četrdesetak Međunarodna unija za očuvanje prirode (UICN) uvrstila na popis ugroženih vrsta kao što su europska jegulja, vidra te crkavica (egipatski strvinar, lat. Neophron percnopterus).

“Krajnji je trenutak da naučimo iz pogrešaka koje su počinile druge zemlje i da spriječimo masovni turizam u korist ekoturizma, agroturizma i kulturnog turizma, da idemo na kvalitetu, a ne na kvantitetu, na vrijednosti, a ne obujam, rekla je albanska ministrica turizma i okoliša Mirela Kumbaro.

U početku je albanska vlada planirala dodijeliti rijeci razinu unutarnje zaštite. No nakon godina kampanje Tirana je poslušala argumente ekologa i odabrala je status kojim se zabranjuje gradnja hidroelektrana.

AKTIVISTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA POZIVAJU GRČKU DA ZAŠTITI VJOSU

Borci za zaštitu okoliša sada pozivaju Atenu da na jednak način zaštiti Vjosu koja u duljini 80 kilometara protječe Grčkom i gdje se naziva Aoos.

“Time je prvi put cjelokupni riječni sustav zaštićen, a ne samo dio rijeke ili pritok”, kaže Ulrich Eichelmann iz udruge Riverwatch. “Vjosa je jedna od rijetkih rijeka takve veličine koja je tako dobro očuvana i netaknuta. Ona je baština za cijeli planet”, kaže Andrej Sovinc iz u UICN-a.

Zabrinutost zbog projekta gradnje zračne luke u regiji Vjosa-Narta

Međutim, nevladine udruge zabrinute su zbog spornog projekta gradnje zračne luke u regiji Vjosa-Narta, koji bi prijetio 200 vrsta ptica što obitavaju u području laguna i močvara rijeke Vjose.

Premijer Edi Rama tvrdi da taj projekt neće imati nikakav učinak na lokalni ekosustav.

OSLOBOĐENJE