Rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu posjetila općinu Donji Vakuf

Nakon posjete Jajcu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu boravila je i u Donjem Vakufu. Ovo je bila njena prva službena terenska posjeta jednom od gradova BiH nakon preuzimanja visoke dužnosti.

Tokom boravka u Donjem Vakufu i upoznavanja sa načelnikom općine Husom Sušić i direktoricom JKUP „Čistoća“ Aldijanom Imamović, obišli su i upoznali se sa radom i planiranim aktivnostima uspostavljenog reciklažnog dvorišta, zajedničkog projekta UNDP-a, općine Donji Vakuf i Europaka.

„Hvala vam na pruženoj prilici da posjetimo Donji Vakuf i projekte koji su implementirani u ovoj općini. Ovo reciklažno dvorište će ostvariti mnogostruke koristi za općinu. Pored toga što će doprinijeti čistoći grada, doprinijeti će i stvaranju novih radnih mjesta, a to su dvije oblasti koje su nama izuzetno bitne. Jako sam sretna što su općinske vlasti prepoznale reciklažno dvorište kao prioritet,“ istakla je Sezin Sinanoglu rezidentna predstavnica UNDP-a.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Vakufu realizuje se u okviru projekta „Zaštita životne sredine i razvoj turizma u slivu rijeke Vrbas – Čist Vrbas“, ukupne vrijednosti 1,3 miliona KM.

Po završetku obilaska reciklažnog dvorišta koje se nalazi u industrijskoj zoni u centru grada, rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu je sa općinskim načelnikom posjetila i porodicu Sabita Smajića,člana Zemljoradničke zadruge „AT“ i jednog od korisnika projekta  generiranja prihoda i stvaranja ekonomske održivosti kroz proizvodnju malina, inače aktivnosti podržane kroz ekonomsku komponentu projekta „Čist Vrbas“.

Projekat se zasniva na privatno javnom partnerstvu, a u njemu učestvuju 13 općina sliva rijeke Vrbas, nadležna entitetska i kantonalna ministarstva i agencije, kao i privatne kompanije, sa zajedničkim ciljem da se spriječi zagađenje rijeke i njenih obala, te da se pomogne razvoj privrede i stvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print