Raspored radarskih kontrola na putevima SBK -a

0
274
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS TRAVNIK

  08:00 do 10:30 sati Kalibunar, BC ABA
  12:00 do 13:30 sati Turbe
  14:00 do 15:30 sati Aleja Konzula

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS VITEZ

  18:00 do 22:00 sati M-5 Bila (kod LKV servisa)
  22:00 do 02:00 sati lokalni put, Divjak

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS FOJNICA

  09:00 do 10:30 sati Ostružnica Polje
  12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati lokalni put, Kožarska
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Oborci
  21:00 do 23:00 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati Duratbegović Dolac
  18:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska
  22:00 do 23:00 sati Dražev Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 HE centrala II
  11:30 do 13:30 sati M-16 Podbarevo Tri vode

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 09. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:30 sati Draževići
  12:00 do 14:30 sati Jehovac
  17:00 do 18:30 sati ulica Kralja Tomislava
  20:00 do 21:30 sati ulica Kraljice Mira