Raspored radarskih kontrola na putevima SBK -a

0
156
 • Najavljene radarske kontrole za 07.05. 2019 -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
  11:00 do 15:00 sati lokalna cesta, Bila (prema bolnici Nova Bila)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS FOJNICA

  18:00 do 20:00 sati Nadbare
  23:00 do 01:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH
  11:00 do 12:30 sati ulica 307 M.brigade (Sultanovići groblje)
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05.2019. -PS DONJI VAKUF

  09:00 do 11:00 sati Rujanci
  12:00 do 14:00 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  02:00 do 03:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati raskrsnica ulica Bistrička cesta-Zvizde

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS JAJCE

  16:30 do 18:30 sati M-5 Plivska Jezera
  19:00 do 20:30 sati M-5 Vinac
  21:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Lug
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 05. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Bučići
  13:00 do 14:30 sati M-16.4 Nević Polje