Raspored radarskih kontrola na području SBK

0
135

 

 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2020 -PS VITEZ

  19:00 do 23:00 sati ul.S.Radića
  23:00 do 03:00 sati lok.put za bolnicu Nova Bila

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2020. -PS FOJNICA

  09:00 do 09:30 sati Šćitovo
  11:30 do 13:00 sati Nadbare

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2020. -PS BUGOJNO

  10:00 do 11:30 sati Vrbanja
  12:00 do 13:30 sati Podgaj
  14:00 do 15:30 sati Poriče
  21:00 do 22:30 sati Poriče
  23:00 do 00:00 sati Čaušlije
  00:30 do 01:30 sati Gračanica
  02:00 do 03:00 sati Vrbanja

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Pajić Polje
  12:00 do 13:00 sati ul.Vrbaska
  15:00 do 16:00 sati Dražev Dolac

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Potkraj
  17:00 do 18:30 sati Han Ploča
  20:00 do 21:30 sati Brnjaci