Raspored radarskih kontrola na području Gornjovrbaske regije

Najavljene radarske kontrole za 14. 04. 2018. godine

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

10:00 do 11:30 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići)

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

PS DONJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati Rujanci

16:30 do 18:00 sati Oborci

PS GORNJI VAKUF

19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)

00:00 do 01:30 sati Dobrošin

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print