Raspored radarskih kontrola na području Gornjovrbaske regije

0
114

Najavljene radarske kontrole za 03. 06. 2018. godine

PS DONJI VAKUF

08:30 do 10:30 sati Torlakovac

12:00 do 14:00 sati Nova Travnička

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Sultan Ahmeda

10:00 do 11:30 sati ulica Kožarska

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Duratbegović Dolac

13:00 do 14:00 sati Dobrošin

15:30 do 16:30 sati Ploča

18:30 do 19:30 sati ulica Vrbaska (kod firme Vintex)