Raspored radarski kontrola za 10. septembar

0
134
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati ulica Šehida
  10:30 do 12:00 sati Kalibunar
  13:00 do 14:30 sati Nova Bila
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09. 2019 -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati Divjak-Brizjak
  11:00 do 15:00 sati lokalni put PC-96

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09.2019. -PS FOJNICA

  21:00 do 23:00 sati Nadbare
  23:30 do 01:30 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09. 2019. -PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09. 2019. -PS DONJI VAKUF

  08:00 do 10:00 sati Torlakovac
  11:30 do 13:30 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09.2019. -PS JAJCE

  17:00 do 18:30 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
  19:00 do 21:00 sati M-16 Lučina

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09. 2019 -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati ulica 1.mart

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 09.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Lug