Raspored najavljenih radarskih kontrola

0
113

PS FOJNICA

05:00 do 07:00 sati ulica Bosanska

20:30 do 22:30 Šćitovo

PS BUGOJNONajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS BUGOJNO

08:00 do 10:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

11:00 do 13:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast

13:30 do 15:00 sati Bugojno-Kupres, Poriče

15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj

17:00 do 18:30 sati ulica 307.M.brigade

19:30 do 21:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

21:30 do 22:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska

 

PS DONJI VAKUFNajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS DONJI VAKUF

09:00 do 11:00 sati ulica 770 Slbbr.

12:00 do 14:00 sati Titova ulica

 

PS GORNJI VAKUFNajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 11:00 sati Dražev Dolac

PS JAJCENajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Lučina

19:30 do 21:30 sati M-5 Mile

 

PS BUSOVAČANajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Bukovci

10:15 do 11:30 sati Polje

13:00 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak

14:15 do 15:30 sati Kaonik

 

PS KREŠEVONajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS KREŠEVO

12:00 do 13:00 sati Alagići

15:00 do 16:00 sati Rakova Noga

 

PS NOVI TRAVNIKNajavljene radarske kontrole za 11. 02. 2021. –

PS NOVI TRAVNIK

09:30 do 11:00 sati R-439 Opara, OŠ

BIHAMK