Raspored lokacija redovnih biračkih mjesta

0
257

O   B   A   V   I   J   E   S   T

o lokaciji redovnih biračkih mjesta

Općinska izborna komisija Donji Vakuf  je na 12. redovnoj sjednici održanoj 02.08.2018. godine donijela Odluku o određivanju redovnih biračkih mjesta za Opće izbore koji će se održati 07. oktobra 2018. godine, a to su:

089A001  Dom kulture  Donji Vakuf   – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  770 Slavne brdske brigade i Radnička. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta; 

089A002  zgrada Visokogradnje  Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  Daljan, ul. 15 aprila, 4 jula, 77 Vrbaske divizije, Bosanska, Poginulih boraca, Urija i Sukare;

089A003 Osnovna škola Aneks   Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Boroje donje, 705 Slavne brdske brigade, Borovik, Buka, Džemala Zečevića, Ispod strane, Kovači, Maršala Tita, Omladinska, Potok, Romana Petrovića, Šljivici, Vajzovića sokak, Novo selo, Orahovljani, Ruska pilana, Semin i naselje Vrbas;

089A004  Mješovita srednja škola Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  717 Slavne lahke brigade, Kaldrma,  Žrtava genocida u Srebrenici (Vrbaska), Ponjevići i Rosulje;

089A005  Mješovita srednja škola Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Biljezi, Alekse Šantića, Duge njive,  Dugi sokak, Klimenta, Kurića kula, Saračev sokak, Srednji put, Veremov sokak i Nežići;

 089A006 zgrada ”Solana” Donji Vakuf   – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Blagaj, 6 aprila, Gavranova, Gornja mahala, Hadžića hise II, Hadžića hise III, Hadžića hise IV, Mesuda Ramljaka Ćese, Hadžijusufova, Mustafice Akifa, Rujanci, Studena česma, Sulejmana Kapića, Vldimira Nazora, Rastičevo, Rudina i Mačić;

089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ul. Zlatnih ljiljana Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta: Nova Travnička, Stara Travnička i Zlatnih ljiljana;

089A008 Osnovna škola Prusac – Čaršija – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Pribraća i Prusac. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta; 

089A009 Osnovna škola Guvna – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Fakići, Guvna i Potkaraj;

089A010 Osnovna škola    Oborci – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Bašići, Komar, Makitani, Oborci, Suhodol, Vrljaj, Prisika i Dureci;

089A011 Osnovna škola Šeherdžik – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Galešići, Grabantići, Grič, Hemići, Piljužići, Suljići, Šatare, Šeherdžik, Kovačevići i Gredina;

089A012 Osnovna škola Torlakovac – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Dobro brdo, Doganovci, Jevadžike, Sokolina, Staro selo i Torlakovac;

089A013 Društveni dom Barice – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena  mjesta: Babin potok, Babino selo, Barice, Brda, Donji Rasavci, Krivače, Rasavci, Sandžak, Silajdževina, Jablan i Slatina;

089A014 Osnovna škola Aneks   Donji Vakuf  – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice: 14 septembar, Jaz i Titova ulica;

089A015  Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  Antonići, Brdo, Brezičani, Čehajići, Ćehajićki mlini,  Ćemalovići, Dolovi, Staro igralište, Đulovići, Fonjge, Jemalići, Kamenjača, Karići, Keže, Korenići, Sultanovići, Šahmani, Šutkovići, Ornice, Skakavci, Petkovići, Vujići i Brižine;

089A016  zgrada Visokogradnje  Donji Vakuf  ovom biračkom mjestu pripadaju ulice  i naseljena  mjesta:  707 Slavne brdske brigade i Kutanja.

 

M.P. Predsjednica OIK-e
  Hamida Ašiš s.r.