Rang lista kandidata za stručno osposobljavanje u kantonalnim organima u 2020

0
475

Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila je prijave za konkurs te sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenjom konkursu, a za koji je Vlada SBK na današnjoj sjednici donijela Odluku o prijemu:

LISTA_PRIMLJENIH_OSOBA_ZA_STRUČNO_OSPOSOBLJAVANJE_-_2020

Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila je prijave za konkurs te sačinila listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove po objavljenjom konkursu

LISTA_OSOBA_KOJE_NE_ISPUNJAVAJU_UVJETE_-_2020

izvor: novum.ba