Radarske kontrole za utorak

0
61
Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Šešići
  12:00 do 14:00 sati Vitovlje
  16:30 do 18:30 sati Nova Bila (škola)
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS KISELJAK

  08:30 do 10:15 sati Dugo Polje
  11:00 do 13:00 sati Gromiljak
  13:30 do 15:30 sati Lug

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS BUSOVAČA

  10:00 do 11:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
  14:00 do 15:30 sati Polje (autobusko stajalište)
  15:30 do 17:00 sati Gavrine kuće

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS JAJCE

  17:00 do 18:00 sati M-16 Podbarevo Tri vode
  18:15 do 19:30 sati M-16 Podbarevo tunel Tuk
  20:15 do 21:30 sati M-16 Zastinje
  22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:30 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  14:30 do 16:00 sati Duratbegović Dolac
  19:30 do 21:00 sati Dražev Dolac
  22:00 do 23:30 sati Ploča

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  11:00 do 12:30 sati regionalni put Bugojno-Prusac, Ždralovići
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  15:00 do 16:30 sati ulica 307.M.brigade

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Polje Ostružnica
  10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
  12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati M-5 Bila
  09:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
  12:00 do 13:00 sati R-441 Dubravica
  13:00 do 14:00 sati lokana cesta, Divjak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2024. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Rankovići
  10:30 do 11:30 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  12:30 do 13:30 sati M-16.4 Bučići

 • BIHAMK

© 1987–2024 HERE | Terms of use
50 km50 km