Radarske kontrole za ponedjeljak, 27. avgusta

0
100
radarskakontrola
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
Nestacionarni radari
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08.2018. -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  11:00 do 15:00 sati PC-96

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2018. -PS BUGOJNO

  10:00 do 11:30 sati ul.Rostovska
  12:00 do 13:30 sati lok.put Kožarska
  14:00 do 15:30 sati Gračanica

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2018. -PS GORNJI VAKUF

  09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (BP BH Petrol)
  11:30 do 12:30 sati Trnovača (autobusna stanica/kolodvor)
  15:30 do 16:30 sati ulica Vrbaska (Paloč)
  19:00 do 20:00 sati Humac

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2018. -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-5 Skela
  11:00 do 13:00 sati M-16 Zastinje

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08.2018 -PS BUSOVAČA
 • 09:00 do 14:00 sati Kaonik, Gavrine kuće i Polje
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2018. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Brnjaci
  12:00 do 14:30 sati Lepenica

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 08. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  10:00 do 11:30 sati M-16.4 Duhovo
  16:30 do 18:00 sati R-439 Opara