Radarske kontrole za područje SBK-a za prvi dan vikenda

0
79
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Dolac na Lašvi
  10:30 do 12:00 sati Turbe
  12:30 do 14:30 sati Kalibunar
  15:00 do 16:00 sati Aleja Konzula

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01.2019. -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati S.Radića
  21:00 do 01:00 sati M-5 Novaci (kod stolarije Mlakić)

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati ulica Bosanska
  12:00 do 13:30 sati Šćitovo Polje

  Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  12:00 do 13:30 sati ulica Slobode

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01.2019. -PS DONJI VAKUF

  18:30 do 20:30 sati Torlakovac
  21:00 do 23:00 sati Rujanc

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  11:30 do 12:30 sati Boljkovac

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01.2019. -PS JAJCE

  09:30 do 11:30 sati M-5 Vinac
  12:00 do 14:00 sati M-5 Bravnice

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
  14:00 do 15:00 sati Volujak (nova cesta)
  16:00 do 17:00 sati Alagići
  22:00 do 23:00 sati Resnik

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Rankovići, Vidak
  13:30 do 14:30 sati R-439 Rastovci, Franjgine kuće

  BIHAMK