Radarske kontrole za početak sedmice

0
146
Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Mehurići
  11:00 do 13:00 sati Rudnik (škola)
  16:30 do 18:30 sati Kanare
  20:00 do 21:30 sati Kalibunar

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS KREŠEVO

  09:00 do 11:30 sati Alagići
  14:00 do 16:30 sati Resnik

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS KISELJAK

  16:30 do 18:30 sati Brestovsko
  19:00 do 21:00 sati Dugo Polje
  21:30 do 23:30 sati Jehovac

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS BUSOVAČA

  07:00 do 08:30 sati Kaonik (skretanje za Podjele)
  08:30 do 10:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  11:00 do 12:00 sati Lugovi
  12:00 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  13:00 do 14:00 sati Bukovci (mjesto Džafe)

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:30 sati Duratbegović Dolac
  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:30 sati Boljkovac
  16:00 do 17:30 sati ulica Bistrčka cesta

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati Oborci
  11:30 do 12:30 sati Titova
  17:45 do 18:45 sati 770 Slbbr.
  20:30 do 21:30 sati Nova Travnička

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  19:00 do 20:30 sati ulica Slobode (GUMA)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Nadbare
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS VITEZ

  15:00 do 17:00 sati lokalna cesta, Divjak
  17:00 do 19:00 sati ulica Lašvanska
  20:00 do 21:00 sati M-5 Šantići
  21:00 do 22:00 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2023. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Bučići
  10:30 do 11:30 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  12:30 do 13:30 sati M-16.4 Rankovići

BIHAMK