Radarske kontrole za 9. septembar

0
210

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. – PS DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Prusac
10:30 do 11:30 sati Torlakovac
13:00 do 14:00 sati 770 Slbbr.
16:30 do 17:30 sati Titova

Stacionarni radari

M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja

Nestacionarni radari

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 20236 –

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Kanare
16:30 do 18:30 sati Aleja Konzula
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

10:00 do 12:30 sati Resnik
16:00 do 18:30 sati Volujak

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS KISELJAK

19:30 do 21:30 sati Lug
22:00 do 00:00 sati Jehovac
00:30 do 02:30 sati Dugo Polje

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS BUSOVAČA

18:00 do 19:00 sati Grablje (kod vulkanizerske radnje)
19:00 do 20:00 sati Kaćuni (lokalna cesta prema Silosu)
21:00 do 22:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
22:00 do 23:30 sati ulica Tisovačka
23:30 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-5 Bravnice
18:15 do 19:45 sati M-5 Skela
20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
22:00 do 23:00 sati M-16 Lučina

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:30 sati Dražev Dolac
11:00 do 12:30 sati ulica Vrbaska
14:00 do 14:30 sati Dobrošin
20:00 do 21:30 sati Ploča

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati ulica Armije BiH
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (BC Bajrić)
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Prokoški put

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS VITEZ

18:00 do 20:00 sati ulica Lašvanska
20:00 do 22:00 sati lokalna cesta, Divjak
23:00 do 00:00 sati M-5 Bila
00:00 do 01:00 sati M-5 Šantići

Najavljene radarske kontrole za 09. 09. 2023. –

PS NOVI TRAVNIK

21:30 do 22:30 sati M-16.4 K.Potok
23:00 do 00:00 sati M-16.4 Bučići
00:30 do 02:00 sati M-16.4 Ratanjska