Radarske kontrole za 6. juni

0
105
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. – PS DONJI VAKUF08:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:00 do 11:00 sati Babin Potok
  12:00 do 13:00 sati Oborci
  16:30 do 17:30 sati 770 Slbbr.
Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Nova Bila
  12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  16:30 do 18:30 sati Šehida
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS KISELJAK

  16:30 do 17:30 sati Han Ploča
  18:00 do 19:30 sati Duhri
  20:30 do 21:30 sati ulica Kralja Tomislava
  22:00 do 23:15 sati ulica Sarajevska cesta

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina
  20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
  22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  11:30 do 13:00 sati Trnovača
  14:30 do 16:00 sati Pajić Polje
  20:00 do 21:30 sati ulica Vrbaska
  22:30 do 00:00 sati Ploča

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS DONJI VAKUF

  08:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:00 do 11:00 sati Babin Potok
  12:00 do 13:00 sati Oborci
  16:30 do 17:30 sati 770 Slbbr.

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  19:00 do 20:30 sati ulica 307.M.brigade

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS FOJNICA

  15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska
  18:00 do 20:00 sati Pločari Polje
  20:30 do 22:30 sati Gojevići

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS VITEZ

  09:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
  11:00 do 13:00 sati M-5 Šantići
  14:00 do 15:00 sati ulica Lašvanska
  15:00 do 16:00 sati M-5 Ahmići

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 06. 2023. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
  11:00 do 12:30 sati M-16.4 Bučići
  13:00 do 14:30 sati M-16.4 Rankovići