Radarske kontrole za 29. mart na putevima Srednjobosanskog kantona

0
148
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03.2019. -PS TRAVNIK08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Dolac na Lašvi
  13:00 do 14:30 sati Karaulska cesta
  15:00 do 16:00 sati M-5 Turbe
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 29.03.2019 -PS VITEZ07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
  11:00 do 15:00 sati M-5 Šantići
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03.2019. -PS FOJNICA10:00 do 11:30 sati ulica Bosanska
  12:00 do 13:30 sati Šćitovo Polje
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03. 2019. -PS BUGOJNO08:00 do 09:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
  10:00 do 11:30 sati lokalni put, Kožarska
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03.2019. -PS DONJI VAKUF16:30 do 18:30 sati Torlakovac
  19:30 do 21:30 sati Rujanci
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE00:00 do 01:30 sati ulica Vrbaska
  12:30 do 13:30 sati Humac
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03.2019. -PS JAJCE09:00 do 11:00 sati M-5 Marijanovići
  11:00 do 13:00 sati M-5 Mile
  14:00 do 15:00 sati M-5 Skela
 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03. 2019 -PS KREŠEVO10:00 do 12:00 sati Alagići
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga
  17:00 do 18:00 sati Alagići
  21:00 do 22:00 sati Resnik
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 03. 2019. -PS NOVI TRAVNIK17:30 do 18:30 sati R-439 Opara
  21:00 do 22:00 sati M-16.4 Rankovići

izvor: BIHAMK