Radarske kontrole za 12.septembar

0
123
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIKž
 • 08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  11:00 do 12:00 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2018. -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-440 G.Polje
  11:00 do 15:00 sati R-441 Počulica

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2018. -PS FOJNICA

  09:00 do 10:30 sati Šćitovo P.-Ostružnica P.
  12:00 do 13:30 sati Nadbare-ul.Bosanska

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Vrbanja
  11:00 do 12:30 sati Vučipolje
  13:00 do 14:30 sati Lug

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:30 sati 770.Slbbr
  11:30 do 13:30 sati Oborci

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS GORNJI VAKUF

  09:30 do 10:30 sati ulica Vrbaska (Paloč)
  12:30 do 13:30 sati Pajić Polje
  18:30 do 19:30 sati Dražev Dolac
  19:30 do 21:30 sati ulica Vrbaska (BP Eso petrol)

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati Bravnice
  19:30 do 21:00 sati Pijavice

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS KISELJAK

  10:00 do 12:00 sati Lepenica
  23:30 do 01:30 sati Brnjaci

 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  21:00 do 22:30 sati M-16.4 Bučići
  23:30 do 01:00 sati M-16.4 Ratanjska