Radarske kontrole u popodnevnim satima u Donjem Vakufu

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  13:00 do 14:30 sati R-413 Šešići
  15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2019. -PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati ulica Bosanska
  12:30 do 14:00 sati Pločari Polje

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati regionalni put, Ždralovići
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29.10.2019. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 18:30 sati Oborci
  19:00 do 21:00 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Duratbegović Dolac
  15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2019. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
  11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 29.10.2019. -PS KISELJAK

  19:30 do 21:00 sati Lug
  23:30 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2019 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Alagići
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print