Radarske kontrole u naseljima Oborci i Prusac

0
219

 

 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati Dolac na Lašvi
  10:00 do 11:30 sati Nova Bila
  12:30 do 13:30 sati Aleja Konzula
  14:00 do 15:30 sati M-5 Šehida.

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07.2019. -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati Bila
  21:00 do 01:00 sati R-441 Počulica.

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07.2019. -PS FOJNICA

  10:30 do 12:00 sati Gojevići
  13:00 do 15:00 sati Polje Pločari.

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati M-16.4 Rostovo
  11:00 do 12:30 sati ul. Kožarska
  13:00 do 14:30 sati M-16.2 Zlavast.

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019. -PS DONJI VAKUF

  17:00 do 19:00 sati Oborci
  21:00 do 22:00 sati Prusac.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Pajić Polje.

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019. -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-5 Plivska jezera
  11:00 do 13:00 sati M-16 Zastinje
  17:00 do 19:00 sati M-5 Bravnice.

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019 -PS BUSOVAČA

  19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart
  20:00 do 21:00 sati Polje
  21:00 do 22:00 sati ul. N.Š. Zrinski
  22:00 do 23:00 sati Kaonik
  23:00 do 00:00 sati ulica 1.mart.

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča.

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 07. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  11:30 do 13:00 sati M-16.4 Duhovo
  14:30 do 16:00 sati R-439 Rastovci.