Radarske kontrole ovoga jutra na putevima pod ingerencijom PS Donji Vakuf

0
98

 

 • Najavljene radarske kontrole za 11. 03. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Donje Putićevo
  10:30 do 12:00 sati Turbe
  13:00 do 14:30 sati Karaulska cesta
  15:00 do 16:00 sati Aleja Konzula

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 11.03.2019 -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
  11:00 do 15:00 sati ulica Fra M.Šunjića

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 03. 2019. -PS BUGOJNO

  10:00 do 11:30 sati ulica Slobode
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 03.2019. -PS DONJI VAKUF

  07:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:30 do 12:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 03. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati Ploča
  15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska (BP Eso Promet)

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 03.2019. -PS JAJCE

  13:00 do 15:00 sati M-5 Marjanovići
  15:00 do 17:00 sati M-5 Mile
  17:30 do 19:30 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 11.03.2019 -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 11.03.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Bilalovac
  12:00 do 14:30 sati Brestovsko