Radarske kontrole na putevima SBK

0
100

 

 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  12:30 do 14:30 sati R-413 Šešići
  15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06.2019. -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati Divljak-Brizjak
  11:00 do 15:00 sati Kralja Tvrtka (Garića kuće)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06.2019. -PS FOJNICA

  20:30 do 22:30 sati Polje Pločari
  23:30 do 01:30 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06. 2019. -PS BUGOJNO

  20:00 do 21:30 sati ulica Slobode
  22:00 do 23:00 sati ulica 307 M.brigade (Sultanovići)
  23:30 do 00:30 sati ulica Terzići I (veterinarska stanica)
  01:00 do 02:00 sati ulica Slobode (BSO)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06.2019. -PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:30 sati Oborci
  11:30 do 13:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06. 2019. -PS GORNJI VAKUF

  08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
  17:00 do 18:00 sati ulica Vrbaska (kod firme PP Paloč)

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06.2019. -PS JAJCE

  06:00 do 08:00 sati M-16 Raševik
  16:30 do 18:30 sati M-5 Bravnice
  18:45 do 20:30 sati M-16 Podbarevo Tuk
  21:00 do 22:30 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Polje
  12:00 do 13:30 sati Kaonik

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 06.06.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Višnjica Polje
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 06. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  19:00 do 20:30 sati R-439 Opara
  22:30 do 00:00 sati M-16.4 Rastovci