Radarske kontrole na području SBK

0
81
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  13:00 do 14:00 sati Šešići
  14:30 do 15:30 sati M-5 Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020 -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati M-5 Krčevine (kod Jerry servisa)
  21:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020. -PS FOJNICA

  18:00 do 20:00 sati ulica Bosanska
  23:30 do 01:30 sati Nadbare

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica Slobode
  10:00 do 11:30 sati ulica Armije BiH
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 15.01.2019. -PS DONJI VAKUF

  08:00 do 10:00 sati Titova ulica
  10:30 do 12:30 sati Oborci
  13:00 do 15:00 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:00 sati Duratbegović Dolac
  20:00 do 21:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020. -PS JAJCE

  14:30 do 16:30 sati M-16 Podbarevo Tuk
  16:45 do 18:45 sati M-5 Skela
  19:00 do 20:30 sati M-5 Bravnice

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020 -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  12:00 do 13:30 sati Bukovci

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 15 .01.2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Bilalovac
  12:00 do 14:30 sati Brestovsko

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  08:00 do 09:30 sati M-16.4 V.dom
  12:30 do 14:00 sati M-16.4 Duhovo