Radarske kontrole na području PS Donji Vakuf u večernjim terminima

0
91
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS VITEZ

  15:00 do 19:00 sati M-5 Bila
  19:00 do 23:00 sati Rijeka

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 19.01. 2021. -PS FOJNICA

  09:00 do 11:00 sati Nadbare
  12:30 do 14:00 sati ul.Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS BUGOJNO

  07:00 do 08:30 sati Kopčić
  09:00 do 10:30 sati ul.Armije BIH
  11:30 do 12:30 sati Vrbanja
  13:00 do 14:30 sati Podgaj

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 18:30 sati Komar
  19:30 do 21:30 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati ulica Vrbaska
  20:00 do 21:00 sati Dražev dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-16 Lučina
  11:00 do 13:00 sati M-16 Zastinje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021 -PS BUSOVAČA

  18:00 do 19:00 sati ul.1.mart/ožujak
  19:10 do 20:30 sati Polje
  20:40 do 21:50 sati Bukovci
  22:00 do 23:00 sati Gavrine kuće

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2021. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 satiVišnjica Polje
  12:00 do 14:30 sati Dugo Polje