Radarske kontrole na području PS Donji Vakuf u večernjim satima

0
89

 

 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Donje Putićevo
  11:00 do 12:00 sati Turbe
  12:30 do 14:30 sati Kalibunar (ABA)
  15:00 do 16:00 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019 -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica
  11:00 do 15:00 sati R-440 Grgino Polje

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09.2019. -PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati Ostružnica Polje
  11:00 do 13:00 sati Tovarište

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019. -PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  13:00 do 14:30 sati Čipuljić
  15:00 do 16:30 sati ulica Terzići I

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019. -PS DONJI VAKUF

  18:30 do 19:30 sati Torlakovac
  20:30 do 21:30 sati Rujanci
  22:00 do 23:00 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019. -PS JAJCE

  12:00 do 13:30 sati M-16 Podmilačje
  14:00 do 15:30 sati M-16 Podbarevo Tuk

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019. -PS KISELJAK

  20:30 do 22:00 sati ulica J.b.Jelačića
  23:30 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2019 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
  14:00 do 16:00 sati Resnik