Radarske kontrole na području PS Donji Vakuf u Oborcima i Novoj travničkoj

0
87

 

 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10.2019. -PS TRAVNIK08:30 do 10:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  10:30 do 12:00 sati Nova Bila
  13:00 do 14:30 sati Kalibunar
  15:00 do 16:00 sati Dolac na Lašvi
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS VITEZ17:00 do 21:00 sati ulica B.S.Viteza (kod Čago petrol)
  21:00 do 01:00 sati R-440 Zabilje
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS FOJNICA09:30 do 11:00 sati Gojevići
  12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS BUGOJNO09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići
  13:00 do 14:30 sati lokalni put, Vesela
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17.10.2019. -PS DONJI VAKUF16:00 do 18:00 sati Oborci
  19:00 do 21:00 sati Nova Travnička
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE09:00 do 10:00 sati Humac
  12:00 do 13:00 sati Trnovača
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS JAJCE08:00 do 10:00 sati M-5 Vinac
  10:30 do 12:00 sati M-5 Bravnice
  12:30 do 14:00 sati M-5 Dolabije
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 17.10. 2019. -PS BUSOVAČA20:00 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  21:00 do 22:00 sati Kaonik
  22:00 do 23:00 sati Gavrine kuće
  23:00 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  00:00 do 01:00 sati Polje
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 17.10.2019. -PS KISELJAK08:30 do 11:00 sati ulica Kraljice mira
  12:00 do 14:30 sati ulica Sarajevska cesta
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2019. -PS NOVI TRAVNIK08:30 do 10:00 sati M-16.4 Rankovići
  13:00 do 14:30 sati M-16.4 Rastovci