Radarske kontrole na području PS Donji Vakuf na tri lokaliteta

0
175

 

 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 23.04. 2019 -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati R-441 Počulica
  21:00 do 01:00 sati ulica Hrvatske mladeži

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. -PS FOJNICA

  10:30 do 12:00 sati Pločari Polje
  13:30 do 15:00 sati Nadbare

 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04. 2019. -PS FOJNICA

  10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
  14:00 do 16:00 sati Resnik

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (kružni tok-općina)
  19:00 do 20:30 sati ulica Slobode
  21:00 do 22:00 sati ulica Armije BiH
  22:30 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  00:00 do 01:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 17:30 sati Nova Travnička
  18:30 do 19:30 sati Titova
  21:30 do 22:30 sati Torlakovac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 04. 2019. -PS GORNJI VAKUF

  09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
  18:00 do 19:00 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Skela
  11:30 do 13:30 sati M-5 Vinac
  14:00 do 15:30 sati M-5 Bravnice

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 23.04.2019. -PS KISELJAK

  19:00 do 21:00 sati Brestovsko
  23:30 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 04. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Krnjića potok
  13:30 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)