Radarske kontrole na području PS Donji Vakuf na dva lokaliteta u večernjim satima

0
266

 

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019. -PS TRAVNIK08:30 do 10:00 sati Dolac na Lašvi
  10:30 do 12:00 sati Turbe
  13:00 do 14:00 sati Karaulska cesta
  14:30 do 15:30 sati Kalibunar – Bolnička
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019 -PS VITEZ08:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
  12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019. -PS FOJNICA10:00 do 11:30 sati ulica Bosanska
  12:00 do 13:30 sati Šćitovo Polje
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019. -PS BUGOJNO08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
  12:00 do 13:30 sati ulica Slobode, Špedicija (škola)
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 26.12.2019. -PS DONJI VAKUF17:00 do 19:00 sati Torlakovac
  20:00 do 22:00 sati ulica 770 Slbbr.
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  10:30 do 11:30 sati Paločki put
  14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 12. 2019. -PS JAJCE08:30 do 11:00 sati M-16 Lučina
  11:30 do 13:30 sati M-16 Podbarevo
  14:00 do 15:30 sati M-16 Podmilačje
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 26.12.2019. -PS KISELJAK08:30 do 11:00 sati Višnjica Polje
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak
  17:00 do 18:30 sati Lepenica
  20:00 do 21:30 sati Azapovići