Radarske kontrole i danas na putevima SBK -a

0
177
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08.2019. -PS TRAVNIK20:30 do 22:30 sati Turbe
  23:00 do 00:00 sati Dolac na Lašvi
  00:30 do 02:00 sati Nova Bila
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019 -PS VITEZ07:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  11:00 do 15:00 sati R-441 Počulica
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019. -PS BUGOJNO08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  18:00 do 19:30 sati ulica Armije BiH
  20:00 do 21:00 sati ulica Sultan Ahmeda
  21:30 do 22:30 sati ulica Slobode
  23:00 do 00:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019. -PS DONJI VAKUF07:30 do 09:30 sati Titova ulica
  10:30 do 12:30 sati Rujanci
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
  17:00 do 18:00 sati Paloč
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019. -PS JAJCE17:00 do 19:00 sati M-5 Vinac
  19:30 do 21:00 sati M-16 Raševik
  21:00 do 23:00 sati M-16 Lučina
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019 -PS BUSOVAČA09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati Gavrine kuće
 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019 -PS KREŠEVO10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 08. 2019. -PS NOVI TRAVNIK09:30 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  13:00 do 14:30 sati M-16.4 Ratanjska