Radarske kontrole

0
145

PS DONJI VAKUF
07:30 do 08:30 sati Oborci
10:15 do 11:15 sati Komar
12:30 do 13:30 sati 770 Slbbr.
16:00 do 17:00 sati Rujanci

Stacionarni radari
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja
M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari

PS TRAVNIK
08:30 do 10:30 sati Kanare
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Šehida

PS VITEZ
18:00 do 20:00 sati ulica Lašvanska
20:00 do 22:00 sati M-5 Bila
23:00 do 00:00 sati lokalna cesta Divjak
00:00 do 01:00 sati M-5 Šantići

PS FOJNICA
08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Šćitovo
12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje

PS BUGOJNO
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

 

PS GORNJI VAKUF
07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
12:00 do 13:30 sati ulica Bistrička cesta
15:00 do 16:30 sati ulica Vrbaska
20:00 do 21:30 sati Ploča

PS JAJCE
16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
18:15 do 19:45 sati M-16 Zastinje
20:15 do 21:45 sati M-5 Skela
22:00 do 23:00 sati M-5 Mračaj

PS BUSOVAČA
17:00 do 18:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
18:00 do 19:00 sati ulica Branitelja domovine (kod šumarije)
20:00 do 21:30 sati Gavrine kuće
21:30 do 22:30 sati ulica Branitelja domovine (kod šumarije)
22:30 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

PS KISELJAK
19:30 do 21:00 sati Gromiljak
21:15 do 23:15 sati Višnjica Polje
00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tomislava
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

PS NOVI TRAVNIK
20:00 do 21:30 sati R-439 Rastovci
22:00 do 23:00 sati M-16.4 Ratanjska
23:30 do 00:30 sati M-16.4 Bučići
01:00 do 02:30 sati M-16.4 Stojkovići (Ti-Oil)