Radarske kontrole

0
138

PS DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci

10:00 do 11:00 sati Torlakovac

16:00 do 17:00 sati Nova Travnička

20:00 do 21:00 sati Rujanci

 

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

M-5 Jajce (Donje Pijavice)

 

 

Nestacionarni radari

 

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila-Rudnik (škola)

12:00 do 14:00 sati Lager

16:30 do 18:30 sati Nova Bila

20:00 do 21:30 sati Šehida

 

PS VITEZ

18:00 do 20:00 sati ulica Stjepana Radića

20:00 do 22:00 sati M-5 Bila

23:00 do 00:00 sati R-441 Počulica

00:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići

 

PS BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati ulica Armije BiH (škola)

19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

21:00 do 22:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

23:00 do 00:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

 

 

PS GORNJI VAKUF

07:00 do 08:30 sati Duratbegović Dolac

09:00 do 10:30 sati Pajić Polje

14:00 do 15:30 sati Ploča

16:00 do 17:30 sati Dražev Dolac

 

PS JAJCE

07:30 do 09:00 sati M-5 Bravnice

09:30 do 11:30 sati M-5 Dolabije

 

PS BUSOVAČA

12:00 do 13:30 sati Gavrine kuće

13:30 do 15:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

15:30 do 17:00 sati Lugovi

17:00 do 18:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. Kim)

 

PS KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Jehovac

21:15 do 23:15 sati Gromiljak

00:00 do 01:30 sati Višnjica Polje

01:45 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

 

PS KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik

16:30 do 19:00 sati Rakova Noga

 

PS NOVI TRAVNIK

17:00 do 18:30 sati M-16.4 Vodovod

19:00 do 20:30 sati ulica S.Tomašević

21:00 do 22:30 sati M-16.4 Rankovići

23:00 do 00:30 sati M-16.4 Stojkovići